Zarząd MESKO S.A. z żalem zawiadamia o śmierci naszego Pracownika,
Zygmunta Lepela.

 

W dniu 10 czerwca 2024 roku tragicznie odszedł od nas Zygmunt- niezwykle pogodny i serdeczny Kolega.


Żegnamy Człowieka oddanego swojej pracy i życzliwego dla współpracowników,

codziennie wnoszącego bezcenny wkład w rozwój firmy.

 

 

 

 

 „Z życia jesteś nam zabierany, ale nie z naszych serc"

 

 Rodzinie oraz Bliskim składamy szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

 

 Zarząd, Kierownictwo i wszyscy Pracownicy MESKO S.A.