Powołanie nowego Zarządu Mesko S.A.


W dniu 28 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. i oficjalnie rozpoczęła się kadencja nowego Zarządu w składzie:
Pani Elżbieta Śreniawska– Prezes Zarządu,
Pan dr inż. Przemysław Kowalczuk– Członek Zarządu,
Pan Marcin Ożóg– Członek Zarządu.


Elżbieta Śreniawska– Prezes Zarządu- Absolwentka Wydziału Przemysłu na kierunku ekonomika i organizacja produkcji Akademia Ekonomiczna w Katowicach, wieloletni wykładowca akademicki z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, analiz ekonomicznych, ekonomiki transportu oraz organizacji i zarządzania.
Przez wiele lat swojej pracy zajmowała się głównie organizacją pracy i nadzorem nad pionem finansowo- ekonomicznym, przygotowywała i wprowadzała do realizacji programy restrukturyzacyjne, biznesplany dla spółek i innych podmiotów.
Ostatnie 14 lat pracowała w MPK sp. z o.o. w Kielcach, od marca 2009 r na stanowisku Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego do chwili obecnej.


dr inż. Przemysław Kowalczuk– Członek Zarządu- Doświadczony menedżer, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej.
Ukończył studia Executive MBA na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie /Apsley Business School of London.
Od roku 2016 pełni funkcję Prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. przekształcając profil spółki z zakładu remontowego do nowoczesnego przedsiębiorstwa rozwijającego technologię rakietową. Jako z-ca Dyrektora Biura Systemów Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej w PIT-RADWAR współtworzył program „Tarcza Polski”. W latach 2002–2012, wykładowca akademicki na Politechnice Warszawskiej oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.


Marcin Ożóg– Członek Zarządu-Przedstawiciel Załogi w Zarządzie Spółki. Jest pracownikiem MESKO S.A. od 1999 r. ostatnio na stanowisku Zastępcy Dyrektora Dywizji Amunicji Małokalibrowej i Średniokalibrowej, wcześniej Kierownik Marketingu oraz Działu Strategii Spółki.
Ukończył studia wyższe na kierunku Zarządzanie i Marketing Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia na kierunku Technologia Chemiczna na Politechnice Wrocławskiej. Ponadto jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku Psychologia Wpływu i Komunikacja Perswazyjna w Biznesie i Przywództwie. Ma zdany egzamin państwowy dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz kierowaniu projektami.