Rok 2023 to duże kontrakty, nowoczesne technologie, innowacyjne wyroby oraz konsekwentna realizacja strategii biznesowej. To rok, który był dla spółki zarówno bardzo owocny jak i pracowity. Wiele zawartych umów, wydarzeń, konferencji, targów, negocjacji i rozmów przyniosło wymierne efekty nie tylko w sferze sprzedaży krajowej i eksportowej, ale i rozwoju technologicznego i produkcyjnego.

 

Dzięki licznym kontraktom zakłady prawie dwukrotnie zwiększyły obroty, a potencjał produkcyjny trzykrotnie. Już wkrótce spółka zyska nowy kierunek eksportu amunicji. MESKO korzysta nie tylko z międzynarodowych rozwiązań, ale tworzy również własne, stawia na polskich specjalistów i wdrażanie rodzimych, nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań. Już dziś realizowane są bardzo duże kontrakty oraz podpisywane są kolejne nowe umowy.

 

Najważniejsze kontrakty:

 • Polska Grupa Zbrojeniowa i ukraińska spółka ARTeM zawarły porozumienie o współpracy przy produkcji amunicji czołgowej kalibru 125mm. Przedstawiciele zespołów specjalistycznych MESKO S.A. oraz ukraińskiej firmy ARTeM rozpoczęli realizację podpisanej umowy.
 • Konsorcjum PGZ – Pilica+ podpisało umowy wykonawcze m.in. na dostawę 22 Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich (ZRA) Pilica+ na potrzeby Sił Zbrojnych RP.
 • Powstało laboratorium HWIL, będzie ono służyło do modelowania i symulacji systemów rakietowych, w tym rakiet, w szczególności w zakresie badania procesu naprowadzania. Oprócz implementacji nowego podejścia do projektowania rakiet, umożliwi przeniesienie większości kosztownych prób poligonowych, które są niezbędne w procesie rozwoju tego typu sprzętu wojskowego, do środowiska laboratoryjnego, co znacznie zredukuje koszty i przyspieszy dostawy gotowych produktów.
 • Konsorcjum PGZ-AMUNICJA, w skład którego wchodzi MESKO S.A., i Agencja Uzbrojenia podpisały wieloletnią umowę ramową na dostawy amunicji na potrzeby Wojska Polskiego. Zakłada ona dostawę setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, ale także przewiduje zawieranie umów wykonawczych z Konsorcjum PGZ–AMUNICJA m.in. dla różnego typu amunicji kal. 120 mm. Perspektywa czasowa trwania umowy to 2029 r.
 • MESKO S.A. oraz Agencja Uzbrojenia MON podpisały umowę na dostawę amunicji małokalibrowej dla Sił Zbrojnych RP na lata 2023 - 2026. Wartość kontraktu to blisko miliard złotych. Dokument zawiera możliwość zwiększenia zamówienia w kolejnych latach. Amunicja małokalibrowa, która w ramach umowy będzie dostarczana do Sił Zbrojnych RP jest przeznaczona do broni użytkowanej obecnie przez polskie Siły Zbrojne m.in. do karabinków MSBS GROT oraz pistoletów VIS 100.
 • MESKO jako jedna ze Spółek PGZ podpisały umowę dotyczącą strategicznej współpracy ze spółkami z Grupy Kapitałowej KGHM. Umowa określa możliwe obszary wspólnych działań m.in. przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych i handlowych. Jako priorytetowy wskazano obszar amunicyjno-rakietowy.
 • MESKO S.A. oraz Agencja Uzbrojenia podpisały umowę na dostawę pocisków kierowanych SPIKE- LR. Realizację umowy zaplanowano na lata 2023-2026, a jej wartość to ok. 400 mln zł. Jest to kolejna transza pocisków, które zostały zakupione przez Wojsko Polskie. Pierwsza partia obejmująca 264 wyrzutnie oraz 2675 rakiet została zakontraktowana w latach 2004- 2013 a druga na 1000 sztuk w latach 2017-2020 r. Dzięki kolejnym zamówieniom i rozszerzonej współpracy z firmą RAFAEL spółka MESKO nie tylko umacnia swoją pozycję w jej łańcuchu dostaw, potwierdzając ogromne możliwości produkcyjne, ale także jest to krok do stania się hubem produkcyjnym rakiet SPIKE.
 • Konsorcjum PGZ-WISŁA zawarło umowę offsetową w ramach realizacji II fazy programu Wisła. Umożliwia to resortowi obrony narodowej podpisanie umów na dostawę kolejnych baterii w ramach programu obrony powietrznej i przeciwrakietowej średniego zasięgu dla Sił Zbrojnych RP.
 • Umowa wykonawcza na realizację Programu Narew na pozyskanie przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu Narew. Przedmiotem dwóch umów, zawartych pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-NAREW jest dostawa kluczowych elementów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu NAREW, tj. w ramach pierwszej – ponad 1000 rakiet CAMM-ER oraz w ramach drugiej – blisko 140 wyrzutni rakiet dostosowanych do współpracy z IBCS. Zakontraktowany został również transfer technologii zapewniający produkcję w Polsce zarówno pocisków rakietowych, jak i wyrzutni oraz szeroki pakiet szkoleniowy i logistyczny. Umowy przewidują dostawy przedmiotowych elementów zestawów bateryjnych Narew od 2027 do 2035 roku.
 • Podczas MSPO 2023 zostało zawarte porozumienie dotyczące produkcji amerykańskich pocisków Javelin, które ma na celu zbadanie możliwości utworzenia zakładu montażu końcowego i produkcji komponentów w Polsce. Po jego podpisaniu przedstawiciele Javelin Joint Venture złożyli zapytanie ofertowe na produkcję pierwszych komponentów do pocisków Javelin.
 • W czasie MSPO 2023, MESKO oraz Agencja Uzbrojenia podpisały umowę na dostawy dla Sił Zbrojnych RP amunicji średniokalibrowej 23 mm x 152 mm oraz 30 mm x 173 mm. Wartość kontraktu, który będzie realizowany w latach 2024-2026 wynosi prawie 100 milionów złotych.
 • Konsorcjum PGZ-RAK zawarło szereg umów z Agencją Uzbrojenia na dostawę sprzętu i środków bojowych dla Wojska Polskiego o łącznej wartości ponad miliarda złotych.
 • Konsorcjum PGZ-AMUNICJA i Agencja Uzbrojenia zawarły umowę wykonawczą na dostawy blisko 300 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm realizowanej w ramach programu Narodowej Rezerwy Amunicyjnej.

 

MESKO jako członek wielu konsorcjów współrealizuje programy w ramach poszczególnych warstw obrony powietrznej Wisła, Narew, Pilica. Ostatni rok to widoczny rozwój Spółki, ogromne inwestycje w badania i rozwój oraz prowadzenie szeregu prac rozwojowych m.in. w opracowaniu jest lotnicza wersja systemu rakietowego PIORUN H i PIORUN NG - czyli zestaw rakietowy nowej generacji oraz nowy produkt eksportowy JACK-S. Spółka, jako jeden z nielicznych podmiotów w Polsce złożyła swój akces do unijnego programu Act in Support of Ammunition Production.

 

Spółka zainwestowała w jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcji prochu w Europie. Inwestycja jest realizowana w ramach "Projektu 400" a docelowo zakład będzie również gotowy do produkcji pocisków m.in. do amerykańskich czołgów Abrams i południowokoreańskich K2, które będą na wyposażeniu polskiej armii. Spółka jest eksporterem prochów jednobazowych, trwają prace nad produkcją prochów wielobazowych mających zastosowanie w amunicji czołgowej i artyleryjskiej a w planach jest inwestycja w produkcję nitrocelulozy.

 

Trwają prace budowlane na wszystkich obiektach w Oddziale w Pionkach związanych z „Projektem 400” z wyjątkiem dwóch zadań, które są na końcowym etapie wyboru wykonawcy. Zostały zakontraktowane wszystkie kluczowe maszyny pod „Projekt 400” niezbędne w Zakładzie w Skarżysku Kamiennej. Została już w pełni wyposażona w maszyny Hala 27CN. Hala została wybudowana pod „Projekt 400” i uruchomione zostały na niej procesy produkcyjne. Zostały przekazane do użytkowania budynki z wyposażeniem: budynek pod tomograf (pod produkcję rakiet), ołowiarnia oraz budynek, w którym jest zamontowana kowarka. 

 

Miniony rok to również inwestycje w obecne i przyszłe kadry Spółki. Podpisano 16 umów o dofinansowanie kosztów kształcenia naszych pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ukończenie szkoleń doprowadziło do nabycia kompetencji zawodowych kluczowych dla realizacji założonych celów Spółki przez kilkadziesiąt osób. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku- Kamiennej stworzono specjalistyczne stanowiska pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Utworzono klasę patronacką w zawodzie technik mechatronik w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych, w której wspieramy kształcenie niezbędnych w przedsiębiorstwie kompetencji zawodowych uczniów.

 

Regularne wizyty gości krajowych i zagranicznych potwierdzają rosnące zainteresowanie działalnością Spółki. W ramach programów funkcjonujących w Spółce gościły grupy przyszłych attaché wojskowych, oficerów uczestniczących w studiach kierunkowych realizowanych w Akademii Sztuki Wojennej, studentów kierunków technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studentów Wojskowej Akademii Technicznej. W MESKO gościli przedstawiciele kierownictwa Wojska Polskiego czy goście zagranicznych delegacji wojskowych z całego świata.

 

Wychodząc naprzeciw ciągle rosnącym potrzebom branży zbrojeniowej Spółka uczestniczyła w wielu wydarzeniach branżowych i targach nie tylko na rynku polskim, ale i zagranicznym. MESKO S.A. wsparło obchody jubileuszowe, pikniki i imprezy promujące działalność spółki. Prezentowała ona swoje wyroby m.in. na największych targach strzeleckich SHOT SHOW 2023 w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych, gdzie MESKO S.A i amerykańska firma CENTURY ARMS zawarły umowę o współpracy (firma CENTURY ARMS została partnerem MESKO na rynku amerykańskim), targach IDEX w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi, Międzynarodowych Targach Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE, 31 edycji targów MSPO w Kielcach, targach EXPODEFENSA w Bogocie, targach zbrojeniowych DSEI Defence and Security Equipment International w Londynie czy targach ADEX w Seulu Stolicy Republiki Korei.

 

Spółka od lat wspomaga inicjatywy o charakterze lokalnym, których celem jest m.in. aktywizacja miejscowej społeczności, rozwój młodych talentów, pomoc organizacjom skupiającym kombatantów oraz kultywującym pamięć o wydarzeniach związanych z dziejami oręża polskiego. Firma nie zapomina również o tych, którzy pełnią służbę na rzecz obronności i bezpieczeństwa naszego kraju.

 

Rok 2023 rok to również szereg znaczących nagród i wyróżnień m.in. Nagroda Specjalna Dla "Najlepszego Polskiego Eksportera Uzbrojenia", Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej dla Konsorcjum PGZ-NAREW otrzymane na Targach MSPO 2023, tytuł „Lider Bezpieczeństwa Państwa” 2023 w kategorii „Innowacyjna Firma”, nagroda „Polish Business Awards” w kategorii „Wojskowość” za zawarcie kontraktu z Litewską Agencją Zakupową na dostawy zestawów rakietowych GROM, odznaczenie państwowe za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu obronnego oraz na rzecz umacniania suwerenności i obronności kraju dla Prezes Zarządu Elżbiety Śreniawskiej oraz medale za długoletnią służbę przyznane zasłużonym pracownikom przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Podwójne wyróżnienie Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach dla pracownika MESKO S.A.: za II miejsce w Konkursie Najaktywniejszy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w etapie regionalnym 2023 r. i wyróżnienie w krajowym etapie konkursu Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy. Pierwsza nagroda dla PPZR PIORUN w 7. edycji rankingu Polskiego Radia „Lubię, bo Polskie” w kategorii najlepszy produkt eksportowy 2023 dla PGZ to ukoronowanie pracy całej załogi MESKO S.A.

 

Wszelkie podjęte działania i pozyskane kontrakty umocniły pozycję MESKO S.A nie tylko jako lidera krajowego ale także otworzyły nowe możliwości jako równoprawnego partnera biznesowego na arenie światowej. Rok 2023 zapisze się także w historii zakładu jako konsekwentne realizowanie strategii budowania potencjału i rozwoju technologicznego Spółki.