Przedstawiciele Spółki, w tym Członek Zarządu MESKO S.A. dr inż. Przemysław Kowalczuk spotkali się z Ministrem Obrony Narodowej Republiki Mołdawii Anatolie Nosatyim, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii J.E. Tomaszem Kobzdejem oraz attaché wojskowym przy Ambasadzie RP w Mołdawii płk Pawłem Stuleblakiem.

 

Tematyka dyskusji, przy znaczącym udziale Ambasady RP koncentrowała się na współpracy dwustronnej w dziedzinie obronności, perspektywach jej intensyfikacji, a także wsparciu udzielanemu Mołdawii w kontekście doskonalenia Sił Zbrojnych.

 

Podczas spotkania przedstawiciele MESKO zaprezentowali profil działalności i ofertę produktową Spółki oraz podpisali umowę na dostawy uzbrojenia w celu modernizacji sił wojskowych Republiki Mołdawii.