MESKO S.A., spółka z Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisała umowę z Dowództwem 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie na przezbrojenie amunicji 125 mm w celu adaptacji jej do celów ćwiczebnych. Kontrakt ten pozwoli na dostarczenie Siłom Zbrojnym RP w nadchodzących latach kilkunastu tysięcy sztuk ćwiczebnej amunicji podkalibrowej dla załóg czołgów podstawowych T-72 i PT-91.

Umowa pomiędzy MESKO S.A. a 3 Regionalną Bazą Logistyczną w Krakowie (3RBLog) obejmuje przezbrojenie na wariant ćwiczebny oraz dostarczenie w latach 2020-2023 ok. 16 000 sztuk amunicji podkalibrowej z pociskiem BM-15C. Amunicja ta zostanie wykorzystana do szkolenia załóg czołgów podstawowych T-72 oraz PT-91, które znajdują się m.in. na wyposażeniu 34 Brygady Kawalerii Pancernej, 9 Brygady Kawalerii Pancernej oraz formowanego przy 19 Brygadzie Zmechanizowanej batalionu czołgów.

Dzisiejsza umowa jest kolejnym potwierdzeniem zdolności MESKO S.A. do zaspokojenia zapotrzebowania na środki rażenia Wojsk Lądowych. Przezbrojenie tak znaczącej ilości amunicji starszego typu do celów ćwiczebnych otwiera przed nami możliwość kolejnych zamówień na nową amunicję 125 mm dla Sił Zbrojnych RP, w tym pocisków podkalibrowych APFSDS-T, które opracowaliśmy z myślą o potrzebach Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – powiedział Gabriel Nowina Konopka, wiceprezes zarządu MESKO S.A.

To kolejne zamówienia dla MESKO S.A. w segmencie amunicji. W ostatnim czasie Spółka otrzymała zamówienia m.in. na dostawy 174 tysięcy sztuk amunicji do armat średniokalibrowych, 11 tys. pocisków dla armatohaubic 152 mm Dana oraz 8 tys. sztuk pocisków dla haubic 122 mm Goździk.

Spółka realizuje współfinansowany ze środków rządowych projekt odbudowy potencjału Grupy PGZ w zakresie produkcji nowoczesnych prochów, amunicji i techniki rakietowej, którego efektem będzie ustanowienie zdolności do produkcji pełnej gamy amunicji na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz formacji sojuszniczych.