MESKO zaangażowało osoby bezrobotne z powiatu skarżyskiego, a wyposażenie stanowisk dla nich Spółka sfinansowała z pieniędzy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Bezrobotni zostali zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn, monterów oraz na stanowisku kontrolera i ślusarza.

 

Na wyposażenie stanowisk pracy dla tej grupy MESKO pozyskało z funduszy europejskich ponad 200 tysięcy złotych. Dotychczasowi bezrobotni zostali wytypowani przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej po wcześniejszym przeprowadzeniu z nimi rozmów kwalifikacyjnych.

 

Spółka od dłuższego czasu z powodzeniem aplikuje po środki zewnętrze. W ten sposób minimalizuje koszty własne i włącza się w aktywizację zawodową osób, które pozostają bez pracy. Dzięki takim działaniom MESKO pozyskuje również nowych pracowników.

 

Przedsiębiorstwo sięga także po pieniądze zewnętrzne na szkolenia osób już zatrudnionych w MESKO. Ostatnio Spółka pozyskała środki na ten cel z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dzięki nim zostały przeprowadzone szkolenia w takich zawodach jak m.in. konstruktor, pilarz, monter rusztowań, czy informatyk.

 

Na tym jednak nie koniec. Spółka ma bowiem w planach kolejne działania w tym zakresie, a funkcjonujący w MESKO Dział Przygotowania i Realizacji Projektów pracuje już nad kolejnymi przedsięwzięciami.

 

Skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych funduszy jest możliwe zarówno dzięki podejściu Zarządu Spółki, który widzi głęboki sens w sięganiu po dodatkowe środki, jak też zaangażowaniu pracowników fabryki.